Կենդանի՝ Աստծո համար

Կենդանի՝ Աստծո համար

«Նույնպես էլ դուք ձեր անձերը մեղքին մեռած և նրա հետ ձեր կապը խզված համարե՛ք, և Աստծուն՝ կենդանի [ապրելով Նրա հետ անքակտելի փոխհարաբերության մեջ]՝ մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսում» (ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 6.11):

Մարդիկ, որոնք փրկված չեն, հոգևորապես մեռած են: Սա նշանակում է, որ նրանք անկարող են վայելել Աստծո հետ հաղորդակցումը կամ հասկանալ Սուրբ Հոգու ներքին մղումները և հետևել դրանց: Այս մարդիկ սահմանափակված են իրենց բնական կամ մտավոր գիտելիքներով և առողջ բանականությամբ. նրանք չեն կարող օգտվել հայտնությամբ ապրելու արտոնությունից և զորությունից: Բայց երբ մենք վերստին ծնվում ենք և հոգևորապես կենդանանում, Աստված կարողանում է խոսել մեզ հետ և ցույց տալ բաներ, որոնք չէինք կարող իմանալ առանց աստվածային հայտնության:

Անցյալում ես աշխատել եմ և զբաղեցրել պատասխանատու պաշտոններ՝ չունենալով այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ էին ինձ տրված հանձնարարությունները կատարելու համար: Սակայն, ես ունեի մտերիմ, անձնական փոխհարաբերություն Տիրոջ հետ, ուստի Նա առաջնորդում էր ինձ և կարողություն տալիս անելու այնպիսի բաներ, որոնց համար չունեի լիարժեք կրթություն:

Ես երբեք չեմ ուսումնասիրել, թե ինչպես պետք է ծառայություն ղեկավարել կամ ինչպես պետք է օգտագործել զանգվածային հաղորդակցման միջոցները: Բայց Աստված զինել է ինձ և Ջոյս Մայերի ծառայության թիմին այն ամենով, ինչ անհրաժեշտ է զանազան միջոցներով, այդ թվում՝ զանգվածային լրատվամիջոցներով, ամբողջ աշխարհում ծառայելու համար: Աստված առաջնորդում է մեզ քայլ առ քայլ՝ Իր Հոգու միջոցով: Մեր կատարած հավատքի յուրաքանչյուր քայլին զուգընթաց Նա շարունակում է սովորեցնել և ցույց տալ, թե ինչ պետք է անենք հաջորդ քայլին:

Աստված նաև կզինի քեզ, որպեսզի անես այն, ինչ Նա կանչել է քեզ անելու, եթե Նրա հետ մշտական հաղորդակցման մեջ լինես: Եթե ջանասիրաբար փնտրես Նրան և լսես Նրա ձայնը, Նա գերբնականորեն կառաջնորդի քեզ: Նա կսովորեցնի, թե ինչպես իրականացնես այն նպատակները, որոնք Նա ունի քո կյանքի համար, և որոնք գուցե ավելի մեծ են, քան այն, ինչ դու ներկայում սովորել ես անել կամ կարող ես երբևէ պատկերացնել:


ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՅՍՕՐ. Աստված կզինի քեզ այն ամենով, ինչի կարիքն ունես:

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon