Անմիջական զրույց Միայնակություն

Վիշտն ու ﬕայնակությունն այն հիﬓական խնդիրներից են, որոնց մարդիկ բախվում են այսօր: Եվ քանի որ մարդը ﬕայնակությունից տրտմում է, այդ երկուսը սովորաբար ﬕասին են հանդիպում: Միայնակության խնդիրն այսօր ավելի լուրջ է, քան անցյալում: Աստված Իր Խոսքում ասում է, որ ﬔնք ﬔնակ չենք: Նա ցանկանում է ﬗիթարել և բժշկել ﬔզ: Սակայն, երբեﬓ անսպասելի ու ցավագին կորուստ ունենալուց հետո մարդիկ ամբողջ կյանքում չեն կարողանում ապաքինվել: Դու մենակ չես: Աստված ցանկանում է, որ իմանաս՝ դու ﬔնակ չես: Սատանան ուզում է, որ դու հավատաս, թե լիովին ﬔնակ ես, և ոչ ոք չի հասկանում քո ապրուﬓերը: Սակայն դա ճշմարտությունը չէ:

Ներբեռնել
Անﬕջական Զր3յց
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon