Ако обичате Бога, покорявайте Му се!

Ако обичате Бога, покорявайте Му се!

Ако [наистина] Ме обичате, ще пазите и (ще се подчинявате) на Моите заповеди. (ЙОАН 14:15)

В днешния стих Исус казва, че ние показваме любовта си към Него като се покоряваме на това, което Той казва. Когато и да си помисля за чуването от Бога, аз отново се връщам на факта, че ние не бихме могли да Го чуваме ясно, ако не Му се покоряваме в това, което вече знаем, че трябва да правим. Когато не се покоряваме, ние чувстваме вина в нашата съвест. Докато чувстваме такава вина в съвестта, ние не можем да упражняваме вяра и да бъдем уверени (вж. 1 Йоан 3:20–24).

Целите на християнина трябва да бъдат съвсем различни от целите на невярващия човек. Онези, които не служат на Бога, искат пари, постове, власт и други неща, но като християни нашата основна цел трябва да бъде да се покоряваме и да прославяме Бога. Аз съм ходила на църква в продължение на много години, като съм мислила много за подчинението на Бога. Тогава следвах религиозна формула и се надявах, че това ще ме направи приемлива за Бога, но не бях направила пълно посвещение да бъда водена ежедневно от Неговите принципи и правила. Предайте целия си живот на Бога и поканете Святия Дух да бъде вашият Учител в живота. Направете всичко възможно, за да се покорите на Неговите наставления и когато се провалите, помолете за прошка и започнете отново. Не губете време и енергия да се чувствате виновни, защото в Христос ние винаги можем да започнем отначало. Молете се за покорство, изучавайте го и целенасочено го следвайте всеки ден. По този начин ние демонстрираме нашата любов за Бога.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Без значение колко се опитваме да не правим грешки, ние всички ги правим, но когато сме твърдо решени да не се отказваме, ще постигнем целите си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon