Без болка няма печалба

Без болка няма печалба

… ГОСПОД ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните; да проглася годината на благоволението ГОСПОДНЕ… Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух. ИСАЯ 61:1–3

Когато се движим към емоционална цялост, дори когато Святият Дух ни води, болката от процеса на изцеление от емоционални рани може да бъде по-травматична от преживяването на физическа болка. Тъй като изпитах толкова много емоционална болка в началото на живота си, аз се уморих от болката. Опитвах се да намеря изцеление, като следвах ръководството на Святия Дух, но не можех да разбера защо процесът трябваше да бъде толкова болезнен.

Господ ми разкри, че съм се крила зад много „врати на болка“. Бях дълбоко в робство, търсейки убежище зад фалшиви личности, преструвки и фасади. Започнах да разбирам, че когато хората бъдат изведени от робството към свободата, те трябва да преминат обратно през подобни врати на болка, за да стигнат от другата страна на тези врати. Те преминават през емоционалните реакции на първоначалната си болка, докато Господ ги води да се изправят пред проблеми, хора и истини, които са трудни. Добрата новина е, че не трябва да се изправяме срещу тях сами. Той е винаги близо до нас и ще ни доведе до място за изцеление, ако Му позволим.


Слава на Бога, че Той изцелява съкрушените сърца, отваря вратите на затвора и освобождава пленниците! Няма нужда повече да живеете в болката от своето минало!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon