Без ограничения

Без ограничения

Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, само че човекът не внимава. (ЯКОВ 33:14)

Всички имаме нужда да чуваме от Бога всеки ден по много и различни теми, но има критични времена в живота ни, когато ние по-специално трябва да знаем, че чуваме ясно от Него. Бог иска да ни говори, но ние трябва да внимаваме да не развиваме ограничено мислене за това как Бог ни говори. Не трябва да казваме: „Аз ще позволя на Бога да ми говори чрез Словото Си, но няма да Му позволя да ми говори чрез сънища”. Ние не трябва да казваме: „Аз ще позволя на Бога да ми говори чрез моя пастор, но не и чрез приятелите ми”. Както вече посочих, Бог има много начини, по които може да ни говори, но без значение по какъв начин Той ще избере да ни говори, ние можем да разчитаме на Него да направлява пътя ни, защото Той е обещал да направи това.

Невинаги е лесно да знаем дали чуваме от Бога или чуваме от нашето собствено умствено или емоционално размишляване. Някои хора казват, че им е отнело години да се научат как да чуват от Бога, но аз вярвам, че това е защото не е имало достатъчно ясно поучение за това как Бог общува със Своя народ. Бог иска ние да знаем, че Той е готов да ни води и да ни напътства, както добрият пастир води овцете си.

Бог говори по много начини, така че помолете Го да ви говори днес и Му позволете да ви води по начин, който Той избере. Бог веднъж говори на един пророк чрез магаре, така че ние трябва да отворим ума си и да приемем всеки начин, по който Той може да избере да ни говори.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бъдете отворени за различните начини, по които Бог може да ви говори.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon