Без Повече Вина И Осъждение

Без повече вина и осъждение

Следователно, няма никакво осъждение (никакво присъждане на вина) на тези, които са в Христос Исус,които не живеят и не ходят noд диктата на плътта, а под водителството на Духа. РИМЛЯНИ 8:1

Един от основните проблеми за много вярващи е появяващото се отново и отново чувство на вина и осъждение за минали грехове, за които те вече са получили прошка. Сатана най-много се наслаждава, когато ни накара да се чувстваме зле относно себе си и един от начините да го направи е да ни накара да се чувстваме виновни. Дори това да е фалшива вина, ако ние я приемем, сме засегнати неблагоприятно от нея.

Библията ни учи, че чрез кръвта на Исус ние имаме пълно опрощение и пълна свобода от осъждение. Ние не трябва да прибавяме нашата вина към Неговата жертва на кръста. Той е повече от достатъчен.

Ако дяволът се опитва да ви напомня отново за него под формата на вина и осъждение, декларирайте му следното: „На мен ми беше простено за този грях! Вече са се погрижили за този грях, следователно аз нямам никакво отношение и задължение към него.” Ще откриете, че говоренето на глас често пъти ще ви помогне, защото като правите това, вие декларирате вашата позиция, че стоите върху Божието слово. Декларирайте на врага, че Христос ви е освободил.

Не стойте и не слушайте обвиненията и лъжите на дявола. Научете се да му отговаряте с истината.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon