Благодат – Божията сила, която ни е дадена безплатно

Благодат – Божията сила, която ни е дадена безплатно

… Бог е определил на всеки човек мярка на вяра. –РИМЛЯНИ 12:3 (NASB)

Ако сте били на света достатъчно дълго, сте разбрали, че има много малко дни, които минават точно по начина, по който бихме искали. Благодарна съм, че Бог никога няма да ни постави в дадена ситуация, без да ни даде способността да бъдем в нея с радост.

Вярвам, че Бог ни дава Неговата специална благодат за всяка ситуация. Ето как бих искала да определя благодатта: „Божията сила, която да ни помогне да направим каквото и да е нещо, което трябва да направим“. Ти можеш да имаш тази сила днес, но трябва да я получиш, а единственият начин да я получиш е чрез вяра.

В Римляни 12:3 се казва, че Бог е определил на всеки човек мярка на вяра. Запитайте се днес: Какво правя с моята вяра? Поставяте ли вярата си в себе си, или в другите, или във вашите обстоятелства?

Това не е живот в благодат, това е просто да живеете според собствената си сила и дела. А това няма да ви е достатъчно, за да постигнете целта си!

Но когато освободите вярата си и се доверите на Бог да направи това, което вие не можете да направите, вие поставяте вярата си в Него. Тогава благодатта – Божията сила – ще дойде през канала на вярата и ще ви направи способни да правите неща, които ще учудят и вас, и другите.

Ето това е моята дълга дефиниция на благодатта: „Това е Божията сила, която идва към нас безплатно – то означава, че не ни струва нищо повече от това просто да поставим вярата си в Бога – и която ни дава способността да правим с лекота това, което ние никога не бихме могли да направим сами по себе си с никакво усилие или борба.”

Поставете вярата си в Бога. Той иска да ви даде Неговата благодат днес.

Молитва

Господи, знам че животът не винаги ще върви в посоката, в която аз искам да върви, но Ти се доверявам. Чрез вяра, аз получавам Твоята благодат – силата, която Си ми дал безплатно, за да ми помогне да премина през всяка ситуация, пред която се изправям днес.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon