Благоразумие

Благоразумие

Аз, Мъдростта [от Бога], превръщам благоразумието в свое жилище и откривам знание и разсъдливост. Притчи 8:12

Думата, за която не чувате много поучения, е „благоразумие“. В Писанията „благоразумие“ или „благоразумен“ означава да бъдем добри настойници на даровете, които Бог ни е дал, за да ги използваме. Тези дарове включват способности, време, енергия, сила и здраве, както и материални притежания. Те включват както нашите тела, така и нашия ум и дух.

Бог е дал на всеки от нас различни дарби и благодатта да ги използваме според волята Му. Един човек може да е надарен да пее и да го прави в местния си район, докато певческите способности на друг да са известни в по-голямата част от света. Библията ни казва да използваме дарбите си според дадената ни благодат (Римляни 12:6).

Би било разумно, ако всеки от нас разбере колко голям натиск може да понесе, за да може да разпознае кога достига „пълен капацитет“ или „претоварване“. Вместо да се насилваме и да се претоварваме, за да угодим на другите, да задоволим собствените си желания или да постигнем личните си цели, ние можем да се научим да слушаме Господ и да Му се подчиняваме. Ако следваме Господното ръководство, ще се радваме на благословен живот.

Всички изпитваме стрес и понякога усещаме последиците от него, но трябва да се научим да го управляваме добре. Помолете Бог да ви покаже областите в живота ви, които биха могли да бъдат променени, за да ви помогнат да елиминирате по-добре излишния стрес.


Бог е добър и иска да се радвате на спокоен живот.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon