Бог вижда сърцето ви

Бог вижда сърцето ви

Благодарение обаче на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден и на който се посветихте. (РИМЛЯНИ 6:17)

Когато приемем Христос като наш Спасител, Бог ни дава ново сърце – такова сърце, което иска да прави нещата правилно. Обаче на нас ще ни отнеме известно време, преди нашето поведение да започне да съответства на новото ни сърце и това често е много притеснително и стресиращо. Една част от нас иска да върши нещата правилно, а друга част от нас се бори срещу това. Това е войната между плътта и духа, за която говори апостол Павел в Галатяни 5:17.

При новорождението Бог ни екипира вътрешно с всичко, от което се нуждаем, за да живеем живот в святост и покорство. Ние сме направени да бъдем нови същества в Христос; старите неща отминават и всички неща стават нови (вж. 2 Коринтяни 5:17). Харесва ми да казвам, че ние сме направени да бъдем нова духовна глина и прекарваме живота си като позволяваме на Святия Дух да ни моделира в образа на Христос (вж. Римляни 8:29). Ние трябва да благодарим на Бога, че имаме ново сърце, такова, което иска да бъде покорно.

Празнувайте вашия напредък и не бъдете обезсърчени, защото Бог вижда вашето сърце. Ако оставим миналото зад нас и продължим да се движим напред към мястото на пълно покорство, Бог ще бъде доволен. Ние се научаваме да ходим с Бога, а ходенето е възможно най-бавният вид придвижване. Може да не сте там, където искате да бъдете, но благодарете на Бога, че имате покорно сърце.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Днес се фокусирайте върху Исус, а не върху вашите провали.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon