Бог говори с мъдрост

Бог говори с мъдрост

Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена. (ЯКОВ 1:5)

Една от причините, поради която чуването на Божия глас е толкова важно, е че то освобождава Божията мъдрост в ситуацията – а Божията мъдрост може напълно да преобърне нещата. Когато Неговата мъдрост дойде в каквито и да са обстоятелства – дали ще е за решение, взаимоотношение, финансов въпрос, медицински проблем, професионален проблем, личен проблем или избор, който може да определи курса на живота ви за години напред – тя ще ви даде проницателност и посока, за която вие самите вероятно никога не сте си помислили. Божията мъдрост може да ви спести време, пари и енергия, тя може дори да спаси живота ви. Резултатът от нея може да бъде благословение, което никога не сте си представяли; мъдростта може да ви даде благоволение там, където преди са ви презирали; тя може да изцели разделението между хората и може да донесе пълно възстановяване от тотално опустошение. Божията мъдрост може да ви направи много по-умни, отколкото сте естествено и да ви донесе чудесни неща!

В днешния стих се казва, че Бог ни дава мъдрост, но какво означава да бъдем мъдри? Просто и ясно казано – мъдрите хора вземат решения сега, с които те ще бъдат щастливи по-късно. От друга страна хората, на които им липсва мъдрост, правят онова, което ги кара да се чувстват добре в момента и почти винаги накрая са нещастни поради избора си. Те действат според емоциите си, вместо да питат Бога и да търсят Неговата мъдрост – и обикновено съжаляват за импулсивното, емоционално решение, което са взели, и за резултатите от него. При мъдрите хора е точно обратното – когато погледнат назад към ситуацията, те се учудват на благодатта и водителството, които Бог им е дал, когато са Го търсили. Те осъзнават, че са били невероятно благословени от Бога, като преживяват този вид плодотворност, която идва от вземането на мъдри решения. Докато търсите Бога днес, помолете се за Неговата мъдрост.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вземайте решения сега, с които ще бъдете щастливи по-късно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon