Бог е нашият източник, а не светската система

Бог е нашият източник, а не светската система

А Бог, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе [ресурси] за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда [която се изявява в действаща доброта, милост и благост, и благотворителност].
–2 КОРИНТЯНИ 9:10

Божията финансова система не е като светската система. И без значение какво се случва около нас, ние не трябва да се страхуваме, защото Бог ни обича.

Докато светската финансова система често е нестабилна, Божията любов никога не се променя и си остава нашата здрава основа в живота. Ние можем да имаме увереност, че каквото и да се случи, Бог иска да ни помогне и ще направи всички необходимо, за да посрещне дори и обикновените ни ежедневни нужди.

Във Второ Коринтяни 9:10 се набляга на това, че Бог ще снабди нашите нужди и ще ни даде хляб за храна.

Бог е Единственият, Който снабдява нашите нужди. Нашата работа не е нашия източник – Бог е източникът ни. Така че когато работата ни и инвестициите ни изчезнат, ние не трябва да се чувстваме отчаяни и без надежда, защото Бог няма ограничения. Той може да снабди нашите нужди по друг начин, който дори не сме си представяли и не сме могли да измислим предварително.

Матей 6:26 ни уверява отново, че ако Бог се грижи за птиците, ние можем да повярваме, че Той ще снабди по същия начин и за нас. Вярвате ли, че Бог може да се погрижи за вас?


Молитва

Господи, благодаря Ти за това, че Ти Си верен и сигурен източник, който е достоен за доверие, и че снабдяваш всичко, от което имам нужда. Без значение какво се случва, аз уповавам на Теб и единствено на Теб да посрещнеш моите нужди.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon