Бог е откъм нас

Бог е откъм нас

И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой [може да бъде] против нас? [Кой може да бъде наш враг, ако Бог е на наша страна?] РИМЛЯНИ 8:31

Бог е велик Бог; за Него няма нищо невъзможно. Няма нужда да се страхуваме от враговете си, защото никой от тях не е толкова велик, колкото нашият Бог.

Бог е откъм нас; Той е на наша страна. Дяволът заема една и съща позиция – той е против нас. Но Бог е над нас, под нас, чрез нас, на наша страна и Той ни обгражда. От кого да се страхуваме тогава?

Така че, подобно на планината Сион, ние никога не можем да бъдем поместени, защото Бог е навсякъде около нас. И ако това не е достатъчно, оставих най-доброто за накрая: Той живее вътре в нас и е казал, че никога няма да ни изостави и никога няма да се откаже от нас.

Спасението е най-чудесното благословение и заедно с него Бог ни дава Помощник, самия Святи Дух, за да ни даде силата да бъдем като Исус. Бог е приготвил за нас изобилно благословение и духовна сила. Той е силен и могъщ и е способен да направи това, което никога не бихме могли да извършим сами.

Бог желае да позволим на Святия Дух да работи в нас мощно, за да изявяваме на хората Неговата любов и да им помагаме с Неговите дарове. Всичко това е събрано в Него.


Бог нарочно избира слабите и глупави неща на този свят, за да могат хората да ги видят и да си кажат: „Това трябва да е Божие дело!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon