Бог е силен и способен

Бог е силен и способен

А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим… ЕФЕСЯНИ 3:20

Ефесяни 3:20 е много силен стих, които ни казва, че нашият Бог е способен – способен да направи несравнимо повече и отвъд всичко, което аз и вие можем да се осмелим да се надяваме, да искаме или мислим. Ние можем да се молим, да искаме чрез вяра и да се доверяваме. Но Бог е Този, Който извършва работата, а не ние. Как го прави? Според [или чрез] силата [или благодатта на Бога], която работи в нас. Каквото и да получим ние с вас от Господа, то е директно свързано с количеството благодат, което сме се научили да получаваме.

Аз подлагах себе си на невероятен стрес, опитвайки се да се променя. Бях поставена под огромен укор и осъждение, защото всяко послание, което чувах, изглежда ми казваше да се променя; и въпреки това не можех да се променя, без значение колко силно се опитвах. Аз ужасно се измъчвах, защото виждах всички тези неща в себе си, които трябваше да се променят, но бях безсилна да извърша тези промени.

Колкото по-близо се доближавате до Господа, толкова повече разбирате, че Той трябва да бъде вашият Източник за всичко. Той е Едиственият, Който може да извърши промяната в живота ви. Научете се да казвате: „Господи, аз не мога да направя нищо без Теб, но Ти можеш всичко чрез мене!”


Бог ни обещава да ни подкрепя и да ни дава сили в нашите слабости, ако ние Му се доверим и се обърнем към Него. Божията благодат ще бъде достатъчна да посрещне нашите нужди.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon