Бог знае, че ние не можем да бъдем съвършени

Не че съм постигнал вече [този идеал], нито съм станал вече съвършен; но се впускам в гонитба, дано уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. –ФИЛИПЯНИ 3:12

Има хора, които толкова много се страхуват да не направят някаква грешка, че не правят абсолютно нищо. Вместо това те просто си седят и си казват: „Ами какво ще стане, ако сбъркам? Какво, ако пропусна Бога?“

Знаете ли какво ми каза веднъж Бог? Той каза: „Ако ти Ме пропуснеш, Аз ще те намеря“.

Ако сме се отклонили някъде и не сме сигурни къде се намираме, ние можем просто да издигнем ръце и да кажем: „Исусе, ела и ме вземи! Аз съм объркан. Мисля, че взех погрешно решение”.

Бог знае, че ние не можем да бъдем съвършени, затова Той изпрати Своя Син като съвършената жертва за нас. Сега ние вървим напред към печата на съвършенството. Във Филипяни, 3 глава апостол Павел говори за това, че продължава напред и се простира към онова, което е пред него, като забравя за миналото.

Бог те призовава днес да продължиш напред. Спри да живееш в страх от това да не би да направиш грешка, защото всеки прави грешки, наистина. Бог не иска от  теб да не правиш грешки. Той те призовава да продължиш напред, като Му се довериш да те води.  Той иска от теб да Го призовеш и да уповаваш на Него. Не живей в страх поради своето несъвършенство. Живей с вяра в Божия съвършен план за теб.

Молитва

Господи, аз не искам да живея парализиран от страх поради моето несъвършенство и грешки. Помогни ми да се фокусирам върху Теб. Зная, че когато Те повикам, Ти ще ми помогнеш да продължа напред към печата на съвършенството.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon