Бог идва да живее в нас

Бог идва да живее в нас

Защитавайте и пазете [с най-голяма грижа] скъпоценната и превъзходно персонализирана [Истина], която ви е била поверена, чрез [помощта на] Святия Дух, Който е направил Своя дом в нас. (2 ТИМОТЕЙ 1:14)

В старозаветни времена Адам и Ева ходеха с Бога в Едемската градина, а Моисей се срещна с Него на Синайската планина. Днес Бог не се среща с нас в нашите градини или на близките до нас планини, където можем да общуваме с Него само по покана. Бог не избра да живее в шатра, както правеше, когато децата на Израил пътуваха през пустинята. И Той не живее в сграда, направена от човешки ръце.

Когато ние приемем Христос, Святият Дух идва да обитава вътре във нас (вж. Йоан 14:17). Бог избира да се движи в нашия дух – в същинския център на живота ни – където Той може да бъде по-близо до нас от всяко друго живо същество. Когато Божият Свят Дух се движи в нашите сърца, нашият дух става мястото, където Той обитава (вж. 1 Коринтяни 3:16–17) и духът ни става осветен, защото Бог е там.

Състоянието на святост, в което ние като вярващи сме поставени, се изработва тогава в нашите души и тела и Бог иска това въздействие да бъде явно в ежедневието ни. То се появява постепенно и етапите на промяна, през които преминаваме, всъщност стават нашето свидетелство към онези, които ни познават. Ние всъщност се научаваме как да живеем отвътре навън! Бог е извършил удивителна работа в нашия дух и Святият Дух ни учи как да живеем по такъв начин, че да бъдем свидетели в света, който се нуждае от Него.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Живейте отвътре навън!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon