Бог избира нашите дарби

Бог избира нашите дарби

Човек не може да поеме върху себе си нищо [той не може да претендира за нищо, не може да получи нищо], ако не му е дадено от небето. [Човек трябва да се задоволи да получи дара, който му е даден от небето; няма друг източник.] (ЙОАН 3:27)

Мисля, че се случва нещо много тъжно, когато хората се състезават помежду си или се сравняват с другите в областта на духовните дарби, природните дарби, способностите и призивите, които Бог им е дал. Сравнението и съревнованието ограбват радостта ни от това да бъдем такива, каквито Бог ни е създал и да правим това, което Бог ни е възложил.

Днешният стих ни напътства да бъдем доволни от дарбата или дарбите, които имаме. Нашите дарби идват от Бога и ние трябва да се радваме на това, което Той ни дава, защото няма да получим други дарби, освен ако Бог не реши да ни даде. Трябва да се доверяваме на Святия Дух, като вярваме, че Той е изпратен на Земята, за да гарантира, че Божията воля ще се изпълни на земята и във живота на всеки от нас.

Насърчавам ви да размишлявате върху факта, че Бог е изпратил Святия Дух да живее в нас. Той всъщност живее във всеки човек, който искрено е приел Исус Христос за свой Спасител и Господ. Святият Дух е изпратен, за да ни пази до последния ден на изкуплението, когато Исус ще се върне, за да вземе Своите. Той се опитва да ни говори, за да ни води в пълнотата на този нов живот, който имаме чрез жертвата на Христос. Когато се борим срещу призванието си или сме неудовлетворени от това, което сме и което имаме, ние се борим срещу делото и мъдростта на Святия Дух. Трябва да Му се подчиним, да се подчиним на гласа Му, да развиваме дарбите, които Той е вложил в нас, и с Негова помощ да живеем живота си пълноценно и със жар за слава на Бога.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Нашето удовлетворение е комплимент за Бога. Това показва, че Му се доверяваме и оценяваме всичко, което Той прави за нас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon