Бог иска вас

Бог иска вас

И така, обръщам се към вас, братя, и ви моля поради [всички] Божии милости решително да посветите телата си [да представите всички ваши дарби и таланти] като жива жертва. (РИМЛЯНИ 12:1)

Бог иска вас! Иска пълно настойничество над сърцето ви, а не просто право на посещение. Хората често се оплакват, че се молят в името на Исус, но не получават отговор, а като видим колко време прекарват с Него, става ясно, че те само „излизат на среща“ с Бога. Аз не получих името на съпруга си докато не се омъжих за него. Исус иска взаимоотношение на брачно посвещение със Своята църква.

Интимното взаимоотношение с Бога прави така, че Неговата сила да работи в живота ни. Не можем да гледаме на интимността като на винаги радостни, топли, гъделичкащи чувства. Когато едно взаимоотношение е интимно, единият човек може да изобличава и коригира другия и между тях да има пълна откровеност. Когато имаме близки взаимоотношения с Бога, ние се радваме на чудесни моменти, но има и такива, в които Той ни призовава да бъдем честни и да признаем нещата, които трябва да променим в живота си.

Някои хора не са разбрали, че техният пробив към мира идва когато се предадат на Бога и Му се покорят незабавно. Те са като неопитомени жребчета, които се противят на юздата, която Бог използва, за да ги води към място на сигурност и снабдяване.

Някои хора не желаят да оставят Бог да държи юздите на живота им, но те никога няма да усетят сигурността на мира, за който копнеят, докато не се предадат напълно на Святия Дух. Той иска вас – предайте Му всичко от себе си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Предайте се напълно на Бога, нека Той да има пълното настойничество над вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon