Бог никога не се променя, но вие можете!

Бог никога не се променя, но вие можете!

Понеже Аз, Господ, не се изменям… –МАЛАХИЯ 3:6

Защо си мислим неща като тези: Нищо никога няма да се промени… Аз винаги ще си бъда в това състояние… Моята ситуация никога няма да се промени… Аз никога няма да се променя… Тя никога няма да се промени… Никога няма да стана толкова добър, колкото еди-кой си?

Единственото нещо, което никога няма да се промени, е Бог. Всичко друго може да се промени. Но ако нямате никаква надежда да видите промяна във вашата ситуация, тогава вероятно промяната няма да дойде. Знаете ли, ние понасяме толкова много трудни неща емоционално, но в действителност не би трябвало да страдаме, затова нека поставим надеждата си в Бога и да спрем да гледаме на всички обстоятелства, които не можем да контролираме.

Ето каква е добрата новина: Вие можете да се наслаждавате на живота, ако решите да го направите! Но трябва наистина да вярвате, че е Божията воля за вас постоянно да преживявате радост. След това вие трябва да решите да влезете в тази радост, която е от жизнено важно значение за вашето физическо, умствено, емоционално и духовно здраве.

Бог не се променя, но Той може да промени вас, ако Му позволите.


Молитва

Господи, понякога чувствам, че моята ситуация никога няма да се промени, но аз зная, че Ти можеш да я промениш, и също така можеш да промениш и мен. Аз избирам да получа Твоята радост и Ти се доверявам да промениш живота ми.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon