Бог поставя властите

Бог поставя властите

Всеки човек да се подчинява на (гражданските) власти, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога (чрез Неговото позволение, неговата санкция), и колкото власти има, те са определени от Бога. (Римляни 13:1)

Отношението на почит и покорство към властите трябва да стане част от нашето ежедневие, тъй като Бог поставя властите, за да бъдем в безопасност и да увеличава радостта ни. Той ни дава духовни и естествени власти и за нас е важно да се покоряваме и на двете. Дори знаците, поставени от хората с власт, трябва да бъдат уважавани. Ако видите зона „забранена за паркиране”, не паркирайте там! Ако единственото свободно място за паркиране е инвалидно и вие не сте с инвалидно право, не паркирайте там, дори и да ви се наложи да обикаляте дълго! Ако светне червен светофар, не преминавайте! Не пресичайте улицата на неправилно място, само защото бързате! Ако е забранено изпреварването на участък от пътя, тогава не изпреварвайте!

Може би си мислите: „Е, тези неща нямат голямо значение. Това са дреболии. Имам големи проблеми, за които имам нужда от отговор. Всички ние продължаваме да се борим с големите проблеми, докато не научим, че привидно дребните, ежедневни решения дали да се покорим на властите, или не, имат огромно влияние в живота ни.

Примерите, които описах по-рано, отразяват неуважително отношение към властите и това пречи на способността ни да чуем Божия глас. Самият Бог поставя авторитетите в живота ни и иска от нас да ги почитаме. Ние почитаме Бога, като почитаме авторитетите и властите в живота си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бъдете много внимателни да се покорявате на Бога в малките неща и те ще съдействат за значителна промяна в живота ви.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon