Бог чува молитвите ви

Бог чува молитвите ви

Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие, защото Господ е чул гласа на плача ми; Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми. (ПСАЛМ 6:8-9)

Когато се молим, Бог ни чува и ни отговаря. Важно е да бъдем уверени, както е бил Давид, когато е писал този стих. Може да живеете с увереност, когато знаете, че Бог е на ваша страна и Той ще ви помогне да спечелите битките в живота си. Не сте сами. Бог е с вас!

Четенето на Псалмите е чудесен начин да чуем Божиите думи. Той ни говори чрез Словото си и Псалмите са особено насърчителни в усилно време. Когато ги четете, приемайте ги лично. Не разсъждавайте върху тях така, сякаш се отнасят до някой друг, но помнете, че те са Божието лично писмо до вас. Той иска да знаете, че има добри планове за вас. Няма значение кой е против вас, Бог е откъм вас. Бог избави Давид от враговете му и Той ще извърши същото и за вас, ако останете уверени в Него.

Имайте мир и продължавайте да благодарите на Бога, че работи в живота ви. Мога да ви уверя, че Той не ви е забравил. Той няма да се забави да отговори на молитвата ви. Може би няма да подрани, но в никакъв случай няма да закъснее! Не изпускайте от поглед видението си и не се отказвайте.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог ще ви изпрати помощ; Той ще ви подкрепи, освежи и укрепи.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon