Божиите мисли не са като човешките мисли

Божиите мисли не са като човешките мисли

Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ. (ИСАЯ 55:8)

Веднъж синът ни Дейвид, който ръководи нашия отдел за международни мисии, дойде при мен да ми иска съвет за това кого да наеме, за да попълни едно работно място. Той чувстваше, че Бог иска той да предложи работата на някого, който не би избрал по естествен начин. Той се беше опитал да попълни работното място като го предложи на няколко човека, които изглежда бяха квалифицирани за поста, но всички бяха отказали работата. Той каза: „Изглежда, че Бог иска един човек, когото аз не бих избрал“.

Бог казва в днешния стих: „Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища“ (Исая 55:8). Човекът, когото Бог беше вложил в сърцето на Дейвид, беше единственият, който наистина се интересуваше от работата. Ние знаехме, че това беше още един пример за това как Бог ни помага да чуем от Него, чрез отворени и затворени врати. Бог невинаги дава работа или задача на най-квалифицирания човек. Често отношението на сърцето на човека е по-важно, отколкото опитът или квалификацията, особено що се отнася до работно място в служение.

Разбрала съм, че това, което Бог избира да прави, невинаги има смисъл за нас, то невинаги пасва на начина, по който разсъждаваме. Умът ни невинаги разбира духовното водителство, което имаме от Бога. Неговите мисли наистина са високо над нашите! Всичките Му пътища са правилни и сигурни.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Нека вашият дух да ви води, а не вашият ум.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon