Божията любов не се основава на чувства

Божията любов не се основава на чувства

Такава надежда никога не ни разочарова, не ни подвежда и не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух, Който живее в нас. –РИМЛЯНИ 5:5

Не е възможно за човешката любов да бъде безусловна като Божията любов. Но като вярващи в Исус Христос, ние имаме любовта на Бога в себе си. Ние можем да позволим на тази любов да тече свободно, без условия. Нашата любов се проваля, но Божията не се проваля. Нашата любов свършва, но Божията никога не свършва.

Понякога разбирам, че въпреки че не мога да обичам някого с моите собствени сили, аз имам силата да го направя с Божията любов. Истинската Божия любов не зависи от чувствата – тя се основава на решение. Тя не се основава на това дали този човек я заслужава, или не. И това е абсолютно освобождаващо – да можем да обичаме хората, без да спираме и да се питаме дали го заслужават. Човешката любов зависи от чувствата. Тя обича хората, защото те са били добри с нас или защото те първи са ни обикнали. Този вид любов идва и си отива.

Божията любов е съвсем различна. Тя не се основава на нищо освен на Самия Бог. Когато ние приемем Христос като наш Спасител, любовта на Бога е изляна в нашите сърца чрез Святия Дух. Излейте божията любов към другите хора днес.


Молитва

Господи, моята любов може да свърши, но твоята никога няма да свърши. Аз ще продължа да черпя от Твоята безкрайна любов, за да мога да я давам на другите, без да бъда загрижен за това дали те я заслужават, или не.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon