Божият праведен приятел

Божият праведен приятел

Който за нас направи [на практика] грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него [да останем, да бъдем пример за, на нас да се гледа като на] праведни пред Бога [такива, каквито трябва да бъдем, одобрени и приети, и в правилно взаимоотношение с Него, чрез Неговата доброта]. (2 КОРИНТЯНИ 5:21)

Аз не мога да си помисля за нищо по-страхотно и чудесно от това да бъда приятел на Бога. Няма нищо, което бих искала да чуя повече от това Бог да каже: „Джойс Майер е Мой приятел”. Аз не искам Той да казва: „Джойс Майер знае всички принципи на молитвата; тя може да цитира дузина библейски стихове; тя звучи много красноречиво, когато се моли; но тя не Ме познава изобщо и ние не сме приятели наистина”. Аз искам да знам, че Бог мисли за мен като като за Негов пиятел и вярвам, че и вие също копнеете Бог да мисли за вас по този начин. Чрез Исус Христос ние имаме правото да се чувстваме комфортно с Бога, да чуваме Неговия глас и да можем да отидем смело при трона на благодатта, за да получим помощта, от която се нуждаем, колкото пъти е необходимо, за да посрещнем нашите нужди и нуждите на другите хора (вж. Евреи 4:16).

Едно от най-хубавите неща, които изобщо можете да направите, е да развиете вашето приятелство с Бога. Исус ви е направил праведни чрез кръвта, която Той е пролял на кръста, така че няма причина вие да не можете да отидете при Бога толкова смело и естествено, колкото когато отивате при най-добрия си приятел на земята. Запомнете, приятелството с Бога изисква инвестиция от време и енергия, за да се развие. Но също така помнете, че със задълбочаването на приятелството ви, вашата способност да чувате Божия глас се увеличава. Едно растящо, живо приятелство с една увеличаваща се близост и интимност с Бога естествено ще доведе до увеличаваща се ефективност в общуването с Него.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Направете усилие днес да развиете едно приятелство с Бога с увеличаваща се близост и интимност.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon