Бъдете вярващи във взаимотношения с Бога

Бъдете вярващи във взаимотношения с Бога

А сега в Христос Исус вие, които някога сте били [толкова] далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. (ЕФЕСЯНИ 2:13)

Някога бях това, което наричам „религиозен вярващ” и през онова време аз молех Бога за помощ, когато се сблъсквах с нещо, което усещах, че е безнадеждна ситуация, криза или сериозен проблем, за който сама не можех да намеря разрешение. Също така през това време аз не се молех много, но се молех, защото това беше „религиозното” нещо, което се прави.

След като станах онова, което аз наричам „вярващ във взаимоотношения с Бога”, аз бързо разбрах, че Святият Дух живее в мен, за да бъде моят Утешител, моят Учител, моят Приятел и моят Помощник – и открих, че имам нужда от помощ за всичко, като започна от това да си направя хубава прическа, да имам добър резултат на боулинг и да избера правилния подарък за приятел, до това да вземам правилните решения и да минавам през ужасяващи обстоятелства и сериозни проблеми в живота.

Когато аз наистина разбрах тази истина и осъзнах, че Исус не умря, за да ми даде специфичен вид религия, а за да ме доведе до дълбоко и лично взаимоотношение с Бога, аз направих прехода от „религиозен вярващ” към „вярващ във взаимоотношения с Бога”. Моята вяра вече не беше основана на онова, което смятах за моите добри дела, а на делата на Исус. Видях, че Божията милост и доброта беше отворила път за мен, за да бъда в близки взаимоотношения с Бога, да получа Неговата помощ във всяка област от живота си, да чувам Неговия глас и да се наслаждавам на интимно общение с Него.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бъдете вярващ във взаимоотношения с Бога, а не религиозен вярващ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon