Бъдете говорител на Бога!

Бъдете говорител на Бога!

Който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. –1 ПЕТРОВО 3:10

Ако можехте да схванете и да разберете каква е силата на думите, които говорите, това може да промени курса на живота ви!

Устата ви е мощно оръжие – или за Бога, или за врага. С други думи, вие може или да говорите позитивни, издигащи, насърчаващи неща в съществование в живота си, или да произвеждате негативни, мрачни и обезкуражаващи неща.

Сега, аз не вярвам, че който и да е от нас иска да бъде говорител на дявола. Но факт е, че устата може да бъде използвана за благославяне или за разрушаване не само на нашия живот, но също така и на живота на други хора. Виждала съм това в собствения си живот. Имаше време, когато почти всичко, което казвах, беше негативно.

Но Святият Дух ме научи как да използвам творческата сила на Божието слово. Научих се как да говоря на планините, вместо да говоря за планините в живота си. Това, което имам предвид, е че съм се научила да прилагам истината от Неговото Слово в моите обстоятелства и след време започнах да виждам позитивни и трайни резултати.

Устата е като химикалка, а сърцето е като тетрадка. Когато казвате нещо отново и отново, то влиза вътре във вас и става част от вас. То вече не е нещо, което трябва да се опитвате да правите, а е част от вашата същност.

По-добре да бъда говорител на Бога, отколкото на врага. Искам да говоря Неговата истина и да се наслаждавам на живота си.

В 1 Петрово 3:10 се казва: Онзи, който иска да се наслаждава на живота и да види добри дни… нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Искате ли да се наслаждавате на живота? Тогава използвайте устата си, за да говорите Божиите неща в живота си!

Молитва

Господи, аз зная че устата ми е мощно оръжие, което може да бъде използвано за Теб или за врага. Предавам устата си в покорство на теб. Покажи ми как да говоря твоята истина в живота си и в живота на другите хора.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon