Бъдете непоколебими

Бъдете непоколебими

Нека издръжливостта, твърдостта и търпението да извършат делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни [хора] без никакъв недостатък [без никакъв дефект]. (ЯКОВ1:4)

Днешният стих говори за това да бъдем твърди. Да бъдем твърди означава да бъдем стабилни; стабилният човек е устойчив, спокоен и уравновесен, без значение какво се случва. Уравновесеният вярващ може да доведе дявола до нервен срив! Когато ние станем духовно зрели до степен да можем да поддържаме постоянно ниво на стабилност, тогава няма да реагираме на всяко малко дразнещо и тормозещо нещо, което врагът ни изпраща. Без значение какво той подхвърля на пътя ни, ние няма да бъдем впечатлени, няма да се страхуваме, няма да се разстройваме лесно, няма да се отказваме и няма да се поклатим – ако сме стабилни.

За да бъдем стабилни и непоклатими, ние трябва да познаваме Бога и да Го познаваме близко и интимно. Ние трябва да можем да чуваме Неговия глас, когато бурите в живота вилнеят около нас. Ние също така трябва да познаваме побеждаващата сила, която ни принадлежи в името на Исус и чрез кръвтта на Исус. Ние трябва да помним, че „и това също ще мине” и да държим погледа си повече на победата, която е сигурна, отколкото да позволяваме да бъдем хвърляни и преобръщани от всяко нещо, с което дяволът ни напада. Когато правим това, Божията сила се освобождава в живота ни. С каквото и да се сблъсквате днес, нека търпението извърши във вас делото, което Бог желае.

БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бъдете непоклатими в Бога и докарайте дявола до нервен срив!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon