Бъдете позитивни

Бъдете позитивни

… Но ние имаме ум Христов (Месията) и притежаваме мислите (чувствата и целите) на Неговото сърце. 1 КОРИНТЯНИ 2:16

Откакто започнах да мисля позитивно, не мога да понасям усещането на негативизъм. Откакто се освободих от негативната нагласа, животът ми се подобри значително, затова сега се противопоставям на всичко негативно.

Ако ви е трудно да бъдете позитивни, ето моето предложение – помолете Святия Дух да ви изобличава всеки път, когато започнете да се настройвате негативно. Това е част от Неговото дело. Йоан 16:7–8 ни учи, че Святият Дух ще ни изобличава за грях и ще ни убеждава в праведност. Когато изобличението дойде, помолете Бог да ви помогне. Не си мислете, че можете да се справите сами. Осланяйте се на Него.

Да бъдем позитивни не означава да отричаме реалността. Библията казва да направим всичко, което се изисква в кризисен момент и след това да застанем твърдо на мястото си (Ефесяни 6:13). Нашето място е „в Христос“ и в Него винаги можем да бъдем обнадеждени и позитивни, защото нищо не е твърде трудно за Него. Исус беше винаги позитивен и изпълнен с вяра. Ние имаме Неговия ум в нас и с Негова помощ можем да вършим делата Му.


Нека вашите мисли бъдат съобразени с Божиите мисли, за да бъдете човека, който Той иска да бъдете и да имате всичко, което Той иска да имате.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon