Бъдете смели!

Бъдете смели!

Нечестивите бягат, без да ги гони някой, а [безкомпромисно] праведните са смели като млад лъв. (ПРИТЧИ 28:1)

Една от главните причини, поради които хората не се молят и с неохота биха помолили Бога за онова, от което се нуждаят и което искат, е че не се чувстват достойни. Те не се чувстват добре относно себе си; те не чувстват, че са достатъчно духовни, така че не вярват, че Бог изобщо ще ги послуша. Ние всички правим грешки и когато ги направим, трябва да получим Божията прошка и милост, което позволява на Неговото благословение да потече дори когато сме направили грешка.

Когато говорим на Бога и искаме нещо от Него, ние трябва да разбираме нашата позиция като Божии синове и дъщери, които са направени праведни чрез кръвта на Исус. Иначе може да не чуем ясно Неговия глас или да не разберем правилно Неговите отговори. Виждате ли, ние толкова често мислим, че нашата праведност се основава върху това да правим нещата „правилно“ – да казваме „правилните“ думи, да се държим по „правилния“ начин или да имаме „правилното“ отношение. Истината е, че ние не можем да направим себе си праведни. Ние можем да направим себе си религиозни, но не можем да направим себе си праведни. Истинската библейска праведност не се основава на това, което вършим правилно, а се основава на онова, което Исус направи за нас. Неговата праведност става наша чрез вяра и веднъж щом повярваме това, тогава ние постепенно показваме все повече и повече правилно поведение. Но винаги трябва да помним, че Бог отговаря на нашите молитви, защото Той е добър, а не защото ние сме добри. Можем да отидем при Него смело в молитва и да очакваме да чуем ежедневно какво ни казва.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бог ще обърне вашите грешки в чудеса, ако Му се доверите и се молите смело.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon