Важно е да довършим нещата докрай

Важно е да довършим нещата докрай

Аз те прославих на земята, като извърших делото, което Ти Ми даде да върша. –ЙОАН 17:4

Преди няколко години аз прочетох един стих, който ме накара да плача пред Господа. В Йоан 17:4 Исус казва: Аз те прославих на земята, като извърших делото, което Ти ми даде да върша. В този стих се казва, че да следваме Бога означава да извършим това, което Той ни е призовал да направим.

Откакто прочетох този стих, това стана много важено за мен, че аз не просто правя това, което Бог ме е призовал да направя, но че мога да завърша това, което Той ме е призовал да извърша.
Има много хора, които решават и започват пътешествие с Бог, но не мисля че има много хора, които го завършват.

Апостол Павел казва: …стига само да завърша пътя си и служението си с радост… (Деяния 20:24).

Аз съм твърдо решена да извърша това, за което Бог ме е призовал и да се наслаждавам на всяка минута от него! Точно това искам и за вас – да се наслажавате на всеки един ден от живота си и да извършите това, за което Бог ви е призовал.

Но това зависи повече от нас. То не зависи изцяло от Бога. Той е извършил Неговата част и ни е дал всичко, от което се нуждаем в Христос. От нас зависи да продължаваме да се учим, са израстваме и да позволяваме на Божият Дух да работи в нас. Отделете време да обмислите нещата, за които Бог ви е призовал да извършите и се запитайте: Какво правя днес, за да извърша напълно всичко, което Бог е определил за мен?

Бог има големи планове за вас. Приемете го чрез вяра и ги следвайте с цялото си сърце. Днес искам да направите посвещение да завършите напълно всичко. Зная, че това е посвещение, което Бог ще зачете.

Молитва

Господи, искам да мога да кажа, че съм извършил делата, които си определил за мен да извърша, както направи Исус. Благодаря Ти, че работиш в мен, за да ми дадеш сила и желание да живея за Твоите цели и да завърша моят път с Теб!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon