Взаимоотношения, а не правила

Ново сърце ще ви дам и нов дух ще вложа вътре във вас, и ще отнема каменното сърце от плътта ви и ще ви дам сърце от плът. ЕЗЕКИИЛ 36:26

Често, когато някой човек се спасява и е новороден, първите неща, които му се казват, са: „Трябва да си смениш прическата или да се обличаш по друг начин. Имаш татуировка, която трябва да бъде прикрита. Имаш обица на грешното място.“ Въвеждането им в християнството е списък с правила, неща, които трябва да правят, и неща, които не трябва да правят, според това, което хората смятат за правилно и неправилно.

За съжаление, твърде често никой изобщо не им говори за сърцето или за връзката им с Бога. Вместо това се говори за всички тези неща, които трябва да правят, ако искат да бъдат част от определена религиозна организация. Въпреки че Бог ще ни води към положителни промени в живота, Той ни приема напълно такива, каквито сме, и ние трябва да направим същото за новите християни. Дайте им време и Бог ще ги поведе, като им даде нови желания.

Исус умря, за да можем да имаме дълбока, страстна, лична връзка с Бога. Той не умря, за да ни даде списък с правила. Той ни даде нещо много по-дълбоко и много по-добро – Той ни даде достъп до Бога, за да можем да бъдем в близки лични взаимоотношения с нашия Небесен Отец.


Колкото по-близо сте до Бога, толкова по-любящо и милостиво Той ви променя отвътре навън.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon