Вземете успешно изпитите си

Но Ти, Господи на Силите, Който съдиш праведно и справедливо, Който изпитваш сърцето и ума… на Теб открих и поверих делото си [като го прехвърлих на Теб]. ЕРЕМИЯ 11:20

Целият ни живот е изпълнен с предизвикателства, които изпитват нашата смелост и решителност, както и качеството на нашия характер – изпитания, които могат да ни укрепят и да ни доведат до по-дълбоки взаимоотношения с Бога. Те ни помагат да опознаем истински себе си и са полезни за откриването на слабите места в характера ни.

Как се изпитва нещо? Прилага се натиск, за да се види дали то може да реагира по правилния начин. Бог позволява на изпитанията да дойдат в живота ни, за да разкрият както силните, така и слабите ни страни, и нашата цел винаги трябва да бъде да преминем през изпитанията, а не да ги избягваме. Изпитанията винаги идват преди повишението! Ако искате повишение, ще трябва да си вземете успешно изпита и да преминете през теста, на който Бог ви подлага.

Апостол Яков твърди, че изпитанията разкриват онова, което е вътре в нас (Яков 1:2–4), а аз мога да потвърдя със сигурност, че това е вярно. Те ни показват областите, в които сме израснали в Бога, и областите, в които все още се нуждаем от помощ. Това е добре, защото не можем да се усъвършенстваме в нито една област, ако не знаем къде са слабостите ни.


Характерът се разкрива истински, когато е подложен под натиск.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon