Вие вече имате Божието одобрение

Вие вече имате Божието одобрение

ГОСПОД да те благослови и да те опази! ГОСПОД да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост! ГОСПОД да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир! –ЧИСЛА 6:24–26

Ние трябва да говорим утвърждаващи думи на хората. Трябва да възкресим това благословение от Числа 6:24-26: Господ да те благослови и да те опази!

Господ да осияе с лицето си над тебе и да ти покаже милост (мило, милостиво и щедро благоволение); Господ да издигне [одобряващото] Си лице над тебе и да ти даде мир!

С други думи – Бог да ти се усмихне. Помислете за това. Всеки път, когато се усмихнете на някого, вие му казвате: „Аз те одобрявам. Аз те приемам. Ти си страхотен.“

Бог не само ви одобрява, Той се усмихва над вас. Той ви обича! Вие трябва да приемете това и то да се вкорени вътре в сърцето ви толкова дълбоко, че нищо да не може никога да ви го отнеме.

Когато сте вкоренени в Божията любов, Той ще ви помогне да стоите във вяра и да започнете да ходите в покорство към Него. Но вие не можете да вървите пред Него, опитвайки се да вършите добри дела сами по себе си. Трябва да знаете Словото, за да можете да знаете кои сте вие в Христос.

В Псалом 18:19 Давид казва: „Бог имаше благоволение към мене.“ Давид не беше съвършен, но той знаеше, че Бог е доволен и се наслаждава в него. Бог е доволен и от вас. Приемете тази истина дълбоко в себе си. Той ви се усмихва и много ви обича. Бог ви одобрява и благоволява във вас!

Молитва

Господи, благодаря ти много, че Ти ме обичаш и ме одобряваш. Благодаря ти, че ми се усмихваш. Твоята любов промени живота ми и зная, че ще продължи да прави същото, докато израствам в Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon