Вие можете да спечелите битката днес

Сега умът на плътта [който е смисъл и причина без Святия Дух] е смърт…. Но умът на [Святия] Дух е живот и  [душевен] мир [сега и завинаги].  –РИМЛЯНИ 8:6

Точно сега вие и аз се намираме във война. Тя е духовно воюване и ние се борим срещу световните управниците на тъмнината на тази епоха, срещу злите духове под небето (Ефесяни 6:12). Ние трябва да имаме ума на Святия Дух, за да победим в тази битка.

За съжаление има много вярващи, които действат с плътски ум. Но ако искаме да живеем по такъв начин, който да може да промени нашия свят, то тогава ние трябва да спрем да живеем по плът и да започнем да живеем по дух. Всеки един от нас трябва непрекъснато да се приспособява, за да подчинява своите плътски желания на контрола на Святия Дух и да не допуска емоциите или ума си да го управляват. Писанието обяснява, че духът води война срещу плътта и плътта води война срещу духа, така че те непрекъснато се противопоставят един на друг.

Това е война! Дяволът ни мрази и той непрекъснато работи извънредно, като се опитва да се увери, че ние се отдаваме на плътта.

В края на краищата вие решавате кой ще победи в живота ви. Добрата новина е, че вие не трябва да бъдете водени и контролирани от плътта си.  Вие можете да живеете по Дух, като накарате плътта си да се покорява на Неговата воля. Вие можете да спечелите битката днес!

Молитва

Господи, аз искам да спечеля битката днес. Аз искам да имам ума на Святия Дух, който е живот и мир. Аз избирам Твоя Дух днес. Помогни ми да покоря моята плът на Твоята воля.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon