Вие Сте Молитвеният Дом

Вие сте молитвеният дом

Защото сме съработници (съвместно популяризираме и подкрепяме, работим заедно) с/на Бога, като вие сте Божия нива, градина, лозе, които Той обработва, [вие сте] Божие здание. 1 Коринтяни 3:9

По време на Стария Завет храмът беше Божият дом, място за молитва на Неговите хора, децата на Израил. Храмът имаше три отделения, едно от които беше Светая Светих и в него се намираше Божието присъствие! Удивителното е, че сега нашият обновен и осветен дух е мястото, където обитава Неговото присъствие!

По време на Новия завет апостол Павел ни казва, че Божието присъствие сега е като една разкрита тайна, която е Христос в нас, „Надеждата на Славата” (Колосяни 1:27). Поради единството, което имаме сега с Христос, вие можете да бъдете близо до Бога, защото вие сте Божият жив храм. Във вас живее Святият Дух, като в една сграда, която все още се строи, но въпреки това е Неговият дом, Неговата скиния. Павел стига доста далеч в желанието си да ни насърчава да живеем свят живот, защото ние сме Божият храм.

Като се има предвид, че децата на Израил трябваше да отидат на специфично място, за да предложат тяхното поклонение с детайлни инструкции как да го направят, ние имаме невероятната привилегия да се покланяме на Бога навсякъде и по всяко време. Следователно ние можем да се наречем молитвен дом.


Ние винаги сме близо до Бога, защото Той живее в нас!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon