Водени в молитва от Святия Дух

Но вие, възлюбени, се изграждайте [основавайте] върху вашата пресвята вяра [напредвайте, издигайте се като сграда все по-високо и по-високо], като се молите в Святия Дух. ЮДА 1:20

Точно както в Ефесяни 6:18 ни се казва, че трябва да се молим по всяко време, с всякакви молитви, Юда ни казва също, че молитвите ни трябва да бъдат „в Святия Дух“. Апостол Павел ни казва в Римляни 8:26, че когато ние не знаем как да се молим, Святият Дух знае и ни помага в нашата немощ.

Именно Святият Божий Дух в нас е Този, Който ни провокира и ни води към молитва. Вместо да отлагаме, можем да се научим да се подчиняваме на ръководството Му веднага щом го усетим. Това означава да се молим с всякакви молитви, по всяко време, където и да се намираме и каквото и да правим.

Мотото ни може да бъде като в тази стара духовна песен: „Всеки път, когато почувствам Духа да се движи в сърцето ми, аз ще се моля“. Ако знаем, че можем да се молим по всяко време и навсякъде, няма да се чувстваме далеч от Бога и няма да смятаме, че трябва да чакаме подходящ момент или удобно място, за да се помолим.

Когато сме водени от Святия Дух, можем да знаем, че молитвите ни достигат до Божия престол и ще получат отговор.


Помолете Святия Дух да участва във всичко, което правите. Той е Помощник и чака да го помолите.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon