Водени от Духа

Водени от Духа

Ако живеем чрез [Святия] Дух, нека и да ходим чрез Духа. [Ако чрез Святия Дух имаме живота си в Бога, нека вървим напред, в съгласие с Него, поведението ни да бъде управлявано от Духа.] (ГАЛАТЯНИ 5:25)

В днешния стих се говори за живота и ходенето по Духа, което означава да бъдем водени от Духа. Съществуват много неща, които може да ни водят – другите хора, дяволът, плътта (нашето собствено тяло, ум, воля, емоции), или Святият Дух. В света има много гласове, които се борят за вниманието ни, често по няколко наведнъж. За нас е изключително важно да се научим да бъдем водени от Святия Дух. Помнете, Той е Този, Който знае Божията воля и Който е изпратен да живее във всеки от нас, за да ни помага да бъдем такива, каквито Бог е замислил да бъдем и да имаме всичко, което Той иска да имаме.

Святият Дух живее в нас, за да ни помага. Неговата помощ може невинаги да е добре дошла в началото, но слава Богу, Той е упорит и няма да се откаже от нас. Всеки ден трябва да издигаме живота си пред Бога и да казваме с всички сили: „Святи Душе, Ти си добре дошъл във всяка област на моя живот!“

Когато поканите Святия Дух във всяка област от живота си, Той ще дойде. Той ще ви говори, ще ви напътства, ще ви поправя, ще ви помага, ще ви упълномощава и ще ви води. Други сили може да се опитат да ви водят, но Святият Дух ви дава сила да им се противопоставите и ви дава възможност да Го следвате.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Запитайте се кой направлява живота ви. Дали сте вие, другите хора, емоциите, лъжите на Сатана или Святият Дух?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon