Врагът също има план

Врагът също има план

Бъдете здравомислещи (уравновесени, трезви), бъдете бдителни и предпазливи през цялото време; защото противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв [в свиреп глад], търсейки кого да погълне. –1 ПЕТРОВО 5:8

Бог има план за вашия живот, но дяволът също има план за вас. В резултат на това Библията казва, че ние трябва да бъдем здравомислещи (уравновесени, трезви), да бъдем бдителни и предпазливи през цялото време.

Уравновесени означава „дисциплинирани”, трезви означава „сериозни”, бдителни означава „непоколебими” и предпазливи означава „внимателни”. Ние трябва да живеем така през цялото време. Това е много сериозно.

Но ние трябва да приемем сериозно и това, че трябва да отблъснем врага. Когато Бог ни покаже някоя област в живота, където врагът ни атакува, това не е времето да си седим и да не правим нищо. Това е време да станем и сериозно да се съпротивим на Сатана.

Божият план за нас е да бъдем повече от победители в Христос. Ние не трябва да живеем поробени от плана на врага.

Можете веднага да решите да направите онова, което трябва. Бъдете сериозни с Бога, следвайте подбудите на Святия Дух и бъдете нащрек срещу врага. Изберете днес да следвате Божия план за живота си, а не този на Сатана, и ще побеждавате врага всеки път.


Молитва

Господи, аз избирам Твоя план, а не този на врага. Покажи ми областите, където Той ме атакува, и ме води в това как да го победя.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon