Време за промяна

Време за промяна

А всички ние… постоянно се преобразяваме в Неговия собствен образ, с нарастващо великолепие и от една степен на слава в друга; чрез Господния Дух [защото това идва] от Господа [Който е] Духът. (2 КОРИНТЯНИ 3:18)

Стихът за днес ни учи, че ние имаме нужда и от двете, и от Божието слово, и от Божия Дух да работят нас, за да можем да преживеем промените, които Бог иска да донесе в живота ни.

Всеки, който дойде при Христос, трябва да се промени. Ние определено не искаме да си останем същите, каквито сме били преди да Го познаваме, нали? Ние можем и трябва да желаем промяната, но също така трябва да осъзнаем, че не можем сами да променим себе си. Трябва изцяло да се облегнем на силата на Святия Дух и Той да ни говори за промените, които са необходими, а след това да ги извърши в живота ни. Като вярващи, ние определено трябва да си сътрудничим с работата, която Той извършва вътре в нас, но също така трябва да помним, че Той е Този, Който извършва промяната. Много пъти Бог ще ни говори за промените, които Той иска да направи в живота ни, така че ние трябва да имаме чувствително сърце към Неговия глас, за да можем с готовност да работим с Него, докато Той ни променя „от една степен на слава в друга”.

Докато Бог работи в живота ни, един от начините, по които чуваме от Него, е че ние започваме да се чувстваме притеснени в духа си, когато правим нещо, което не е угодно на Бога. Всеки път, когато Святият Дух иска да направи промяна в нас или в нашето поведение, всичко, което трябва да направим, е да се предадем и Той ще започне да работи. Просто кажете: „Да бъде Твоята воля, Господи, а не моята”.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Разчитайте на Святия Дух да извърши промяната, която е необходима в живота ви.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon