Все едно отивате до банката

Все едно отивате до банката

В Когото имаме своето дръзновение (кураж и увереност) и свободен достъп (пълен достъп до Бога свободно и без страх) с увереност чрез вяра в Него. (ЕФЕСЯНИ 3:12)

Ние никога не трябва да се чувстваме несигурни, когато се приближаваме към Бога в молитва. Той знае какви са всичките ни слабости и въпреки това ни обича. Бог иска да ни даде повече от достатъчно, а не почти недостатъчно, и ние трябва да искаме смело.

Можем да сравним това да отидем при Бога смело в молитва с това да отидем до банката, за да изтеглим пари. Ако знам, че имам петдесет долара в банката, защото съм внесла там миналата седмица, аз не бих се поколебала да отбия с колата до прозореца на банкомата и да осребря чек за петдесет долара. Аз знам, че имам парите. Те са мои и мога да ги изтегля от банката, ако искам. Когато представям чека си, аз очаквам със сигурност да си взема петдесетте долара. Ние трябва да отиваме при Бога в молитва със същата смелост, не поради нашата собствена праведност, а поради привилегията да бъдем сънаследници с Исус. Трябва да разбираме какво имаме на разположение поради Исус и трябва да се молим уверено, изцяло очаквайки, че ще получим онова, което ни принадлежи. Бог ни е осигурил невероятно снабдяване в Христос и ние просто трябва да се помолим в името на Исус за благословенията, които Той вече е откупил за нас. Когато се борим с чувството, че не сме достойни, ние трябва да отидем и да прочетем Божието слово и нека то да ни напомня за нашите привилегии като Божии деца. Да помолим Святия Дух да ни помогне да влезем смело в Божието присъствие и да получим помощта, от която се нуждаем, защото: „Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос“ (Римляни 8:16–17). Той ще ни говори и ще ни напомня, че принадлежим на Бога!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вие сте Божие дете и Той иска и копнее да бъде добър с вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon