Все по-голяма благодат

Все по-голяма благодат

Но Той дава една по-голяма благодат (силата на Святия Дух да можем напълно да се противопоставим на тази склонност към злото и на всички други); затова казва: „Бог на горделивите и на надменните се противи, а на смирените (онези, които се смирят достатъчно, за да я получат) дава благодат [постоянно].“ ЯКОВ 4:6

Всички човешки същества имат склонност да вършат зло, но Яков ни учи на това, че Бог ще ни дава все повече и по-голяма благодат да се справим с тези склонности.

Прекарах голяма част от християнския си живот в опити да преодолея собствените си грешни мотиви и намерения. Но всичките ми опити просто ми донесоха голямо разочарование. Трябваше да дойда на място на смирение и да науча, че Бог дава благодат на смирените, а не на гордите. Той дава помощ на онези, които са достатъчно смирени, за да я поискат.

Ние имаме собствени идеи за това какво можем да постигнем, но често мислим за себе си по-високо, отколкото трябва. Би трябвало да имаме смирено отношение, като знаем, че не можем да направим нищо без Бога.

Ако планирате по свой собствен начин и се опитвате да направите нещата да се случат със силата на собствената ви плът, тогава ще бъдете разочаровани. Вероятно сте си казали: „Каквото и да направя, изглежда нищо не работи!“ Нищо никога няма да работи, докато не се научите да се доверявате на Божията благодат.

Отпуснете се. Оставете Бога да бъде Бог. Спрете да бъдете толкова строги към себе си. Промяната е процес, който ви доближава малко по малко до Него. Вие вече сте се запътили натам, така че се наслаждавайте на пътуването.


Ако желаете да бъдете свободни, бъдете готови да замените вашите човешките усилия с доверие в Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon