Във вас има скрито съкровище

Във вас има скрито съкровище

А ние имаме това съкровище [божествената светлина на Евангелието] в [ чупливи, човешки] пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. (2 КОРИНТЯНИ 4:7)

Повече от всичко друго, аз искам ясно да чувам Божия глас и да усещам Неговото постоянно присъствие през цялото време и вярвам, че вие четете тези думи, защото вашето желание също е такова. Преди съм писала за годините, когато съм вярвала в Исус Христос като мой Спасител, но не съм се наслаждавала на близко взаимоотношение с Бога. Чувствах, че аз винаги се протягах към Него и не успявах да постигна тази цел. Един ден, докато си стоях пред огледалото и си реших косата, аз Му зададох един прост въпрос: „Господи, защо аз постоянно се чувствам като човек, който се протяга към Теб и все не успява да Те намери?” Моментално чух тези думи в сърцето си: „Джойс, ти се протягаш навън, а трябва да се протегнеш навътре”. Нека да обясня: Божието слово казва, че Той живее в нас, но на някои хора им е трудно да разберат това. Стихът за днес обяснява, че ние имаме съкровището на Божието присъствие вътре в нас; но много вярващи в Христос никога не преживяват радостта от Неговото присъствие или продължително взаимоотношение с Него.

Аз действах, опитвайки се да стигна до Бога, но истината беше, че по Неговата благодат и милост Той беше дошъл при мен и беше направил Своя дом вътре в мен. Същото е вярно и за вас като Божии деца. Той е с вас през цялото време и Той е вашата сила, мир, радост и помощ. Той иска да говори с вас, така че започнете да се вслушвате в сърцето си и ще откриете, че Той е по-близо, отколкото си мислите.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Не се протягайте навън да достигнете Бога, протегнете се навътре.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon