Възлагайте делата си на Господа

Възлагайте делата си на Господа

Възлагай делата си на Господа [повери Му ги изцяло и Му се довери; Той ще направи така, че твоите мисли да се съгласят с Неговата воля] и така ще се утвърдят и ще успеят твоите планове и намерения. (ПРИТЧИ 16:3)

Ако искаме да бъдем в близко и интимно взаимоотношение с Бога и да живеем живот, който наистина е посветен на Него, ние трябва да вземем всичко наше и да Му кажем: „Господи, аз давам това на Теб. Аз Ти давам този проблем. Аз Ти давам тази ситуация. Аз Ти давам това взаимоотношение. Аз напълно го пускам и се освобождавам от него. Това е прекалено много за мен. Ще престана да се тревожа и да се опитвам да намеря разрешение на проблемите си – и ще оставя Ти да се погрижиш за тях. Господи, аз също така предавам себе си на Теб, защото аз сам за себе си не мога да направя нищо. Аз предавам всичко на Теб. Аз Ти давам моите силни страни и моите слабости. Аз искам да се променя, но Ти трябва да ме промениш.“ За мен беше един чудесен ден, когато накрая научих, че отговорността да ме промени е на Бога, а моята отговорност е просто да вярвам!

В Псалом 37:5 се казва: „Предай на Господа пътя си; и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти”. Какво означава да предадем нашите пътища на Бога? Това означава да ги прехвърлим от себе си към Него. Когато ние предаваме нашите проблеми и човешки размишления на Бога, което означава да Му се доверим напълно за тях, тогава Той променя нашите мисли и ги прави такива, които са в съгласие с Неговата воля. С други думи, Неговите мисли стават наши мисли, и така ние ще искаме онова, което Той иска. Когато това се случи, нашите планове ще успеят, защото те са в пълно съгласие с Божиите планове. Предайте себе си и всичките си грижи днес и се отпуснете, за да можете да чуете когато Бог ви говори.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Предайте всичките си проблеми на Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon