Въпроси на сърцето

Пази сърцето си с цялото си усърдие, защото в него са изворите на живота. Притчи 4:23

Сърцето ни – това е нашият ум и най-дълбоката ни същност. Важно е да служим на Бога с чисто сърце. Човек може да върши правилните неща, но да не ги върши с чисто сърце. Цар Амасия беше такъв човек. Казано ни е, че той е вършил всички правилни неща, но сърцето му не е било съвършено пред Бога, затова Бог не е бил доволен от него (2 Летописи 25:2).

Да отделим време, за да изследваме истинските си мотиви, може да е болезнено упражнение, но е много ценно. Когато служим на Бога с цялото си сърце, ние се приближаваме до Него.
Библията казва, че не трябва да вършим добри дела, за да ни видят хората, нито да се молим, за да ги впечатлим. Ако вършим всичко за Господа, тогава наградата ни ще дойде от Него.

Отделете време да изследвате с молитва всички неща, които правите и помолете Бог да ви открие дали някой от мотивите ви е нечист. Ако е така, можете да се промените с Божията помощ. Вършете всичко понеже наистина вярвате, че е Божията воля за вас и е за Негова прослава. Когато правите това, интимността и близостта ви с Бога ще се увеличат.


Бог е по-загрижен за нашите мотиви, отколкото за нашите дела. Хората виждат делата ни, но Бог вижда сърцето ни!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon