В името на Исус има огромна сила

Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус (трябва) да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. –ФИЛИПЯНИ 2:9–11

Много хора – включително и християните – нямат никаква представа за огромната сила, която имаме в името на Исус.

Мислили ли сте си някога колко може да бъде важно едно име? Името на някого представлява и персонализира неговия характер, като го отличава от всеки друг човек. Когато извикаме някого по име, ние изявяваме нещо за този човек.

По същия начин, когато казваме името на Исус, ние не просто изговаряме едно име. Ние декларираме едно име, което въплъщава сила – не просто човешка сила, а цялата сила и авторитет на Бога (вж. Колосяни 2:9-10).

Когато изговаряме това име, ние описваме Човека. Исус означава „Спасител“ и ние Го наричаме според това, което Той прави за нас – Той ни спасява от греха, от нашите провали и от обстоятелствата, които не са според Неговата воля (вж. Матей 1:21).

Много хора искат да преживеят духовна сила, но те не разбират, че за да могат да я освободят, те трябва да изговярят името на Исус чрез вяра. Това чудесно име е дадено на онези, които вярват. Като Божие дете, изговаряйте Неговото име чрез вяра днес.

Молитва

Татко Небесен, аз декларирам името на Исус чрез вяра върху всяко обстоятелство в моя живот. Благодаря Ти за спасителната сила на Твоя Син.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon