Гордо сърце

… Ето защо казва: „Бог се противопоставя на горделивите и надменните, а на смирените (на тези, които са достатъчно смирени, за да я приемат) Той дава благодат [постоянно]“. ЯКОВ 4:6

Налагало ли се е Бог да се разправя с вас за гордостта? Ето няколко начина, по които можете да разберете дали имате проблем с гордостта: Ако имате собствено мнение за всяко нещо, ако съдите, ако не можете да бъдете поправяни, ако се бунтувате срещу авторитети, ако искате да си приписвате всички заслуги, или ако твърде често казвате „аз“. Това са признаци на гордост.

Трудно е да позволим на Бог да замени нашата гордост с Неговото смирение, но това е жизненоважно. Ако искаме да живеем в близки взаимоотношения с Бога, трябва да идваме при Него с нагласа на смирение. Гордостта разчита на себе си, а смирението разчита на Бога. Само на мястото на смирение Бог може да ни благослови.

Смирените получават помощ! Ако се смиряваме под Божията ръка, Той ще ни възвиси своевременно (Яков 4:10). Горделивите хора мислят, че заслужават всичко, което искат, и то „сега“, но смирението казва: „Моето време е в Твоите ръце, Господи“.


ордостта казва: „Аз мога“, а смирението казва: „Христос може чрез мен“.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon