Давайте любов, която освобождава

А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода (освобождаване от робство, избавление). –2 КОРИНТЯНИ 3:17

Любовта освобождава. Тя ни дава чувството на принадлежност и на свобода. Любовта не се опитва да контролира или манипулира, или да постигне удовлетворение чрез съдбата на другите.

Исус каза, че е изпратен от Бога да известява нашето освобождение. Като вярващи, ние също сме призвани да правим това – да даваме на хората свободата да изпълнят Божията воля за живота си, а не да ги поставяме под нашия контрол.

Открила съм, че когато се опитвам да накарам хората да правят това, което аз искам, това затваря вратата за Бога и Той не може да говори на сърцето им. Ние трябва да освободим хората да бъдат в живота си всичко, което могат за Божия слава, а не за нашата собствена слава.

Освободете хората и те ще ви обичат за това. Не бъдете хора, които манупулират другите. Вместо това, научете се да оставяте Бог да бъде в контрол на техния живот.

Човек, който има голяма любов е онзи, който може да пусне и да освободи хората и нещата. Днес, не бъдете човек, който контролира другите, а такъв, който свободно дава освобождаващата любов, която идва само от Бога.

Молитва

Господи, аз искам любовта, която давам на другите, да бъде същата освобождаваща любов, която Ти даваш. Отказвам се от моето желание да контролирам и да манипулирам. Аз просто ще обичам онези, които Ти поставяш в живота ми и ще ги поверявам на Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon