Дарбата вяра

Дарбата вяра

На друг вяра [която върши чудеса] чрез същия [Святи] Дух. (1 КОРИНТЯНИ 12:9)

Вярвам, че има хора, на които Бог дава дар на вяра за конкретни случаи, като например опасно мисионерско пътуване или голямо предизвикателство. Когато този дар действа в хората, те са способни да се чувстват спокойни и да вярват в Бога за нещо, което другите биха сметнали за невъзможно . Те имат твърда вяра в дадена ситуация, в която другите биха се уплашили или дори ужасили.

Човек, който има този дар, трябва да внимава да не счита другите за маловерни, защото в случая Бог му дава необичайно силна вяра, за да гарантира, че Неговата цел ще бъде изпълнена. Той може да бъде използван от Бога, за да донесе кураж и утеха на другите, но трябва да остане смирен и да благодари за това, което Бог му е дал. В Римляни 12:3 се казва: „Защото чрез дадената ми благодат (незаслужената Божия милост), казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго“.

Бог винаги ще ни дава вярата, от която се нуждаем, за да се изправим пред всички предизвикателства в живота си. Дарът на вяра обаче прави човека необикновено смел. Всеки, който оперира в нея, трябва да бъде чувствителен и да разбира, че тази смелост е дар от Бога и винаги да Му благодари за нея.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бъдете благодарни за вярата, която Бог ви дава, за да вършите трудни неща.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon