Дарбите на Святия дух

Дарбите на Святия дух

За духовните дарби (специалните дарби на свръхестествена енергия), братя, не искам да бъдете в неведение. (1 КОРИНТЯНИ 12:1)

За дарбите на Духа е писано много през цялата история на християнството. Самата Библия ни учи за важността на дарбите и необходимостта да ги познаваме. И въпреки наличната днес информация по този въпрос, много хора си нямат понятие за духовните дарби. Аз например посещавах една църква в продължение на много години, без да чуя нито една проповед или поучение за дарбите на Духа. Как можех да зная, че имам достъп до тях, като дори не ги разпознавах?

Съществуват много разновидности на дарбите, които в разширената Библия се наричат „необикновени способности, с които се отличават някои християни“ (1 Коринтяни 12:4). Дарбите са различни, но всички те произлизат от един и същ Святи Дух. Когато позволим на Бога да ни води в тези дарби, те добавят чудесно измерение на сила в живота ни. В 1 Коринтяни 12:8–10 се изброяват следните дарби: слово на мъдрост, слово на знание, вяра, дарби на изцеление, вършене на велики дела, пророчество, разпознаване на духове, говорена на езици и тълкуване на езиците.

Това са всички способности, дарби, постижения и свръхестествени сили, чрез които вярващият е способен на свръхестествени дела и те са достъпни за всички вярващи. Ние не можем насилствено да задействаме която и да е духовна дарба. Трябва искрено да желаем всички дарби, но Святият Дух избира кога и чрез кого да действат те.
Искайте и очаквайте Божието ръководство по отношение на дарбите на Духа!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Не е нужно да живеете в слабост, защото Божията сила е на ваше разположение днес и всеки ден.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon