Да живеем без кавги и разпри

Започването на разпра е както когато някой отваря път на вода [от пукнатина в язовирна стена]; затова спри препирнята, преди да стане по-лошо и да избухне кавга. –ПРИТЧИ 17:14

Кавгите и разприте са едно от основните оръжия, които врагът използва срещу християните. Вярвам, че има три неща, които отварят вратата за духа на кавги и раздори.

  1. Устата ни: Погрешните думи, изговорени на погрешното време със сигурност могат да започнат пожар. Колкото повече погрешни думи изливаме на огъня, толкова по-голям става. Един от начините да спрем пожара е да премахнем горивото.
  2. Гордостта ни: Въпреки че погрешните думи могат да отворят вратата за кавги и разпри, горделивото сърце е това, което отказва да замълчи, за да може да има мир. Гордостта изисква ние да имаме последната дума, но Словото казва, че тя ще ни доведе до унищожение (вж. Притчи 16:18).
  3. Нашето мнение: Ние често може да се озовем в някакъв спор или разпра, като се опитваме да убедим другите хора в нашето собствено мнение. Когато осъзнаем, че имаме още много да учим и спрем да си даваме мнението, когато не е необходимо, ние ще започнем да придобиваме знанието, от което се нуждаем.

Врагът винаги ще се опитва да пропие живота ни със спорове и разпри. Вземете решение да почитате Бога и  другите хора, като се съпротивлявате на разприте. Вместо това следвайте мира, единството и разбирателството.

Молитва

Святи Душе, помогни ми да бъда нащрек за спорове и разпри. Аз ти предавам думите и мнението си. Имам желание да живея свободен от разпри в моите взаимоотношения с другите хора.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon