Да живеем като Христос

Бог каза: Нека [Отец, Син и Святи Дух] направим човеците по Наш образ, по Наше подобие, и нека имат пълна власт над морските риби, над небесните птици, над [опитомените] зверове, над цялата земя и над всичко, което пълзи по земята. БИТИЕ 1:26

В Битие 1:26, когато Бог казва: „Нека… да направим човека по Наш образ“, този образ не се отнася до физическо подобие, а до подобие на характера. Ние сме създадени, за да приемем Неговата природа, Неговия характер, както е отразен в Неговия Син, Исус.

Най-голямата цел за всеки вярващ е да се оприличи на Христос. Това е нашето най-висше призвание в живота. Вълнуващо е да знаем, че можем да бъдем толкова близки във взаимоотношенията си с Господ, че да постъпваме така, както Исус би постъпил и да се отнасяме към хората по начина, по който Той би се отнесъл към тях. Нашата цел е да искаме да живеем така, както би живял Исус.

Исус е нашият пример. В Йоан 13:15 Той казва на учениците Си, след като им измива краката като слуга: „Защото ви дадох това за пример, за да правите [на свой ред] това, което Аз ви направих.“ Всеки ден и по всякакъв начин гледайте към Исус и следвайте ежедневно примера, който Той ви е дал в Божието слово.


Бог милостиво ще продължи да ни учи, докато не започнем естествено да постъпваме така, както би постъпвал Исус във всяка една житейска ситуация.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon